MobilitySense

Περίληψη λειτουργικότητας εφαρμογής: 

MobilitySense

Το MobilitySense είναι μια εφαρμογή που έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχουν τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα ώστε, αφενός να λειτουργήσουν ως προσωποποιημένος οδηγός για την έξυπνη μετακίνηση του πολίτη στις ώρες της κυκλοφοριακής συμφόρησης, και αφετέρου να μετατρέψουν τον πολίτη σε ένα ζωντανό αισθητήρα της κυκλοφοριακής κατάστασης στους δρόμους της πόλης.

 

Συγκεκριμένα το MobilitySense παρέχει την ακόλουθη λειτουργικότητα:

 

- Ενημέρωση με τη βοήθεια χάρτη σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις λεωφορειακές γραμμές που παρατηρείται καθυστέρηση (απόκλιση από το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα)

- Προσωποποιημένη ενημέρωση που θα περιλαμβάνει μόνο τις λεωφορειακές γραμμές που αφορούν τον μετακινούμενο με βάση τη γεωγραφική του θέση.

- Δυνατότητα λήψης στο κινητό τηλέφωνο των ειδοποιήσεων που εκδίδονται από την κεντρική υπηρεσία αστικής κινητικότητας της Θεσσαλονίκης, σχετικά με σημαντικές αλλαγές στο κυκλοφοριακό δίκτυο της πόλης (π.χ. Λεωφόρος Νίκης κλειστή λόγω εκδηλώσεων, ή διακοπή της λεωφοριο-γραμμής 10 μεταξύ 12:00 – 15:00 λόγω στάσης εργασίας)

-Δυνατότητα αποστολής από τους μετακινούμενους γραπτών μηνυμάτων σε σχέση με έκτατα συμβάντα που επηρεάζουν τη λειτουργία του κυκλοφοριακού δικτύου (π.χ. ατύχημα στη περιφερειακή οδό με κατεύθυνση ανατολικά) για την έγκαιρη ενημέρωση των συμπολιτών.

- Καταγραφή των καθημερινών διαδρομών του μετακινούμενου και δυνατότητα (προαιρετικής) αποστολής τους στη υπηρεσία αστικής κινητικότητας της Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρχει συμβολή του πολίτη στη βελτιστοποίηση του αστικού δικτύου της πόλης. - Χρήση επαυξημένης πραγματικότητας για την προβόλη των κοντινότερων στάσεων γύρω από την τοποθεσία του χρήστη και των δρομολογίων των λεωφορείων.

Το MobilitySense αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Live+Gov (http://liveandgov.eu) και στην παρούσα μορφή του έχει παραμετροποιηθεί και είναι πλήρως λειτουργικό για τις ανάγκες της πόλης του Ελσίνκι, Φινλανδία. Η παραμετροποίηση του για τις ανάγκες της πόλης της Θεσσαλονίκης είναι εφικτή χρησιμοποιώντας δεδομένα λεωφορείων του ΟΑΣΘ. 

Περίληψη λειτουργικότητας εφαρμογής (Αγγλικά): 

MobilitySense is a mobile app that exploits the capabilities of modern smartphones in order to, on the one hand, offer the citizen personalized information about smart ways for commuting during the rush hour, and, on the other hand, turn the citizen into a living sensor of the traffic status of his city.

More specifically, the MobilitySense application offers the following functionalities:

- Uses a map-based interface to inform citizens in real-time about the tram lines that deviate from the scheduled time-plan.

- Offers a personalized view of the city’s traffic situation that includes only the tram lines that are estimated as relevant to the citizen based on his current position.

- Offers the possibility to receive notifications generated from the city’s official regional transport office, about important problems in the city’s traffic network (e.g. Tram line 4 out of service from 15:00 – 17:00 due to maintenance).

- Offers the possibility for the citizens to share written messages (including a photo and GPS coordinates) about unexpected incidents that are likely to influence the good service of the city’s traffic network (e.g. Tram Line 8 delayed due to a car accident) in order to timely inform fellow citizens within the area

- Offers a mechanism for the recording of the daily citizen’s routes when commuting in the city and for (optionally) submitting these routes to the city’s regional transport office in order to contribute in optimizing the city’s traffic network.

- Incorporates Augmented Reality for visualizing the nearby bus stops in an augmented manner and presenting timetable information about the bus lines crossing this stop.

MobilitySense has been developed in the context of the EU-funded project Live+Gov (http://liveandgov.eu) and is currently adopted for the city of Helsinki, Finland. However, its adaptation can be easily done for for the city of Thessaloniki using the set of data that are currently collected and maintained by OASTH.

  • Χάρτης και Ειδοποιήσεις
  • Αναφορά προβλημάτων από τους πολίτες
  • Προβολή εγγεγραμμένων διαδρομών
  • Ειδοποιήσεις μποτιλιαρίσματος
  • Επαυξημένη πραγματικότητα
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Το MobilitySense είναι διαθέσιμο για συσκευές Android 2.3+ που υποστηρίζουn OpenGL ES 2.0.

Το MobilitySense προϋποθέτει την ύπαρξη μιας (back-end) πλατφόρμας που αναλαμβάνει: α) να φιλοξενεί τις υπηρεσίες ανίχνευσης των σημείων κυκλοφοριακής συμφόρησης και ανίχνευσης του μέσου μαζικής μεταφοράςπου χρησιμοποιείται από το χρήστη με βάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη και  αποστολής ειδοποιήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. β) να αποθηκεύει τις διαδρομές που υποβάλουν οι πολίτες καθώς και των γραπτών μηνυμάτων που σχετίζονται με την λειτουργία του κυκλοφοριακού δικτύου.

Στη τρέχουσα έκδοσή του το MobilitySense υποστηρίζεται από μια (back-end) πλατφόρμα που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της πόλης του Ελσίνκι, Φινλανδία. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίει το Sensor Collector (https://github.com/HeinrichHartmann/LiveGovWP1) για την καταγραφή δεδομένων από τους αισθητήρες του κινητού, την υπηρεσία Service Line Detection (https://github.com/HeinrichHartmann/LiveGovWP1/wiki/Service-Line-Detection) για την ανίχνευση του μέσου μαζικής μεταφοράς και το MetaioSDK (http://www.metaio.com/sdk/) για την επαυξημένη πραγματικότητα. Επίσης χρησιμοποιεί τα δεδομένα που παρέχονται σε ανοικτή μορφή από  το Helsinki Regional Transport που αποτελεί τον επίσημο φορέα αστικών συγκοινωνιών  της πόλης.

Η παραμετροποίηση του MobilitySense για τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης μπορεί να υλοποιηθεί με την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης (back-end) πλατφόρμας, η οποία θα στηρίζεται στα δεδομένα που συλλέγει και διατηρεί ο ΟΑΣΘ. 

Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής: 
Άδεια: 
MIT License
Ψηφοφορία: 
3.033335
Average: 3 (120 ψήφοι)