CarMate - Υπηρεσία Συνοδήγησης για την Θεσσαλονίκη

Περίληψη λειτουργικότητας εφαρμογής: 

Το CarMate, αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα, μέσω της οποίας διευκολύνεται η μετακίνηση των πολιτών με κοινό προορισμό. Απλά ανακοινώνεις την διαδρομή σου στο carmate.gr και μέσω της πλατφόρμας ενημερώνεσαι για άτομα τα οποία θα ήθελαν να μοιραστούν την διαδρομή σου. Οι οδηγοί ανταμείβονται με πόντους τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν σε συμβεβλημένα καταστήματα, ενώ οι επιβάτες κερδίζουν χρόνο και την εμπειρία της συνοδήγησης! Καλές διαδρομές…

 

• Δυνατότητα σύνδεσης χρηστών μέσω των λογαριασμών κοινωνικών δικτύων όπως το 

Facebook και το Twitter,

• Εισαγωγή πρόσθετων στοιχείων όπως ο αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας και αντίγραφο 

αυτής, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, εάν είναι καπνιστής και για τους οδηγούς 

οι πινακίδες του οχήματος, το μοντέλο, το χρώμα, το έτος του οχήματος και προαιρετικά 

φωτογραφία του οχήματος,

• Δυνατότητα επιλογής ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας,

• Δυνατότητα εύρεσης φίλων μέσω του δικτύου της εφαρμογής,

• Δυνατότητα δημιουργίας κλειστών ομάδων για τις επιχειρήσεις,

• Προσφορά διαδρομής σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα από τους οδηγούς (ή με κάποιο 

περιθώριο ευελιξίας),

• Αναζήτηση προσφερόμενων διαδρομών από τους επιβάτες,

• Δυνατότητα επιλογής επιβάτη/ οδηγού ανάλογα με κριτήρια: φύλο, αριθμός ατόμων ανά 

διαδρομή, ποσοστό αξιολόγησης, μουσικών προτιμήσεων,

• Πρόταση στους οδηγούς εναλλακτικές διαδρομές ώστε να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατό 

περισσότερους επιβάτες,

• Με την επιβεβαίωση της συμφωνίας του δρομολογίου και από τα δύο μέρη, μεταφέρονται 

πόντοι στον λογαριασμό του οδηγού,

• Δυνατότητα αξιολόγησης και σχολιασμού μεταξύ των χρηστών (references),

• Απόκτηση πόντων καλύτερου επιβάτη/οδηγού- συνδυασμός συχνότητας χρήσης εφαρμογής 

και αξιολόγησης,

• Δυνατότητα αποθήκευσης δρομολογίων που πραγματοποιούνται καθημερινά,

• Δυνατότητα αποθήκευσης συχνότερων σημείων προορισμού (πχ κατοικία, εργασία, κλπ).

Περίληψη λειτουργικότητας εφαρμογής (Αγγλικά): 

CarMate is an open platform, which facilitate the movement of citizens with common destination in the city of Thessaloniki. All you have to do, is to announce the route you are going to follow on the CarMate site. Through the platform you can meet people who would like to share your route. Drivers are rewarded with points which can be redeemed at the contracted while passengers gain time and the experience of sharing! Enjoy your trails!

 

• Ability to connect users through social network accounts such as Facebook and Twitter,

• Introduction of additional data such as the number of identity card and a copy thereof, 

phone, date of birth, gender, if a smoker and drivers are signs of vehicle, model, color, year 

of vehicle and optional photo of the vehicle, 

• Great choice of Greek or English language 

• Possibility of finding friends through the network to the application, 

• Ability to create closed groups for businesses

• Earn route at a specific time and day of the drivers (or some flexibility) 

• Search routes offered by passengers, 

• Great choice of passenger / driver according to criteria: gender, number of persons per route, 

rate assessment, musical preferences, 

• Proposal drivers alternative routes to serve the maximum number of passengers, 

• With the confirmation of the service agreement by both parties, transferred credits to the 

account of the driver,

• Ability evaluation and comment among users (references), 

• Altitude points better epivati/odigou- combination frequency of use implementation and 

evaluation 

• Ability to save routes on a daily basis, 

• Ability to store frequent destination points (eg home, work, etc). 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Η εφαρμογή που στηρίζεται στον παγκόσμιο ιστό (web εφαρμογή), απαιτεί:

·         Ιστοσελίδα

·         Domain

·         Web host

·         Server

Η web εφαρμογή λειτουργεί σε μια ιστοσελίδα φιλική προς τον χρήστη, όπου δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής των απαραίτητων στοιχείων και γίνεται χρήση της υπηρεσίας Το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία της web εφαρμογής είναι το WordPress, το οποίο είναι ένα εργαλείο δημιουργίας ιστοσελίδων ανοιχτού κώδικα. Στηρίζεται στην γλώσσα PHP και στην βάση δεδομένων MySQL. Επίσης, απαιτείται μια βάση δεδομένων, για την αποθήκευση των στοιχείων των χρηστών και άλλες μελλοντικές πληροφορίες, όπως οι προορισμοί στους οποίους πάνε περισσότερο οι χρήστες, όπως το κέντρο της πόλης ή η κατοικία τους. Για την συντήρηση του site της εφαρμογής χρειάζεται ένας server, συγκεκριμένα ο Apache web server.

 

Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής: 
Άδεια: 
Apache License 2.0
Ψηφοφορία: 
4.34537
Average: 4.3 (637 ψήφοι)