Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη
Βοήθησε να γίνει "έξυπνη" πόλη!
Διασκέδαση
Εκπαίδευση
Μεταφορές
Οικολογία
Οικονομία
Πολιτισμός
Τουρισμός
Υγεία
Διαφάνεια
Ανοιχτά δεδομένα
Ενεργός πολίτης
Συμμετοχή
Καινοτομία
Επιχειρηματικότητα

Κατηγορίες εφαρμογών

 

Νέες Εφαρμογές

Δίνω λύσεις δημιουργώ ευκαιρίες με νέες εφαρμογές.

 

Προσαρμογή Εφαρμογών

Αξιοποιώ μία υπάρχουσα εφαρμογή για τη Θεσσαλονίκη.

 

Τα δικά μας Ανοιχτά Δεδομένα

Μοιράζομαι τα δεδομένα που παράγω για το καλό όλων.

Οι πιο πρόσφατες ιδέες

Χρυσοί χορηγοί

nbg
ots
ots

Αργυροί χορηγοί

ots
ots
ots
mls